Producenci
Promocje
PRZECENA !!! Pokusa ChondroCare tabletki na stawy 120 sztuk 30.06.2024
PRZECENA !!! Pokusa ChondroCare tabletki na stawy 120 sztuk 30.06.2024

55,00 zł

Cena regularna: 90,00 zł

Najniższa cena: 90,00 zł
szt.
PRZECENA! HorseLinePRO Brewer's Yeast - Drożdze 1000g 30.07.2024
PRZECENA! HorseLinePRO Brewer's Yeast - Drożdze 1000g 30.07.2024

48,30 zł

Cena regularna: 69,00 zł

Najniższa cena: 69,00 zł
szt.
!PRZECENA! Pokusa GreenLine MultiVit Cat 300 tabletek - Witaminy dla kota 05.07.2024
!PRZECENA! Pokusa GreenLine MultiVit Cat 300 tabletek - Witaminy dla kota 05.07.2024

22,50 zł

Cena regularna: 30,00 zł

Najniższa cena: 30,00 zł
szt.
PRZECENA! Champ-Richer Champion Szampon dla psów o czarnej sierści 250 ml 11.07.2024
PRZECENA! Champ-Richer Champion Szampon dla psów o czarnej sierści 250 ml 11.07.2024

31,20 zł

Cena regularna: 39,00 zł

Najniższa cena: 39,00 zł
szt.
PRZECENA! Happy Dog Supreme Sensible Nutrition Mini Ireland 4 kg 11.07.2024
PRZECENA! Happy Dog Supreme Sensible Nutrition Mini Ireland 4 kg 11.07.2024

87,20 zł

Cena regularna: 109,00 zł

Najniższa cena: 109,00 zł
szt.
PRZECENA! Champ-Richer Champion Szampon dla psów o brązowej sierści 250 ml 11.07.2024
PRZECENA! Champ-Richer Champion Szampon dla psów o brązowej sierści 250 ml 11.07.2024

31,20 zł

Cena regularna: 39,00 zł

Najniższa cena: 39,00 zł
szt.
PRZECENA! Pokusa DiamondCoat Biotin Max dla psów 350g 17.07.2024
PRZECENA! Pokusa DiamondCoat Biotin Max dla psów 350g 17.07.2024

79,10 zł

Cena regularna: 79,10 zł

Najniższa cena: 84,75 zł
szt.
PRZECENA! Pokusa DiamondCoat DeepColor & SuperShine 300g 20.07.2024
PRZECENA! Pokusa DiamondCoat DeepColor & SuperShine 300g 20.07.2024

36,40 zł

Cena regularna: 52,00 zł

Najniższa cena: 36,40 zł
szt.
PRZECENA! Pokusa Spermaster 350 g 20.07.2024
PRZECENA! Pokusa Spermaster 350 g 20.07.2024

62,30 zł

Cena regularna: 89,00 zł

Najniższa cena: 89,00 zł
szt.
PRZECENA! Pokusa RawDietLine Owoc dzikiej róży 1000g 27.07.2024
PRZECENA! Pokusa RawDietLine Owoc dzikiej róży 1000g 27.07.2024

60,90 zł

Cena regularna: 87,00 zł

Najniższa cena: 87,00 zł
Vetoquinol Calo Pet 120g Karma uzupełniająca dla psów i kotów
Vetoquinol Calo Pet 120g Karma uzupełniająca dla psów i kotów

59,00 zł

Cena regularna: 84,90 zł

Najniższa cena: 84,90 zł
szt.
PRZECENA !!! Pokusa DiamondCoat ShowMax 500 tabletek 04.08.2024
PRZECENA !!! Pokusa DiamondCoat ShowMax 500 tabletek 04.08.2024

91,70 zł

Cena regularna: 131,00 zł

Najniższa cena: 131,00 zł
szt.
Regulamin Programy Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest firma „P.P.H.U. Patryk Pietrusiak" z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul.Potworowskiego 1, 60-212 Poznań); NIP: 7792345585; REGON: 363474231 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@happy-zoo.pl
  1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.
  1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego, której właścicielem i administratorem jest Organizator.

 2. DEFINICJE:

  2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:


  2.1.1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.
  2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  2.1.3. ORGANIZATOR – „P.P.H.U. Patryk Pietrusiak" z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul.Potworowskiego 1, 60-212 Poznań); NIP: 7792345585; REGON: 363474231 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@happy-zoo.pl
  2.1.4. PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  2.1.5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2.1.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
  2.1.7. SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: happy-zoo.pl w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

  3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
  3.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie pola akcji. Utworzone w ten sposób konto stanowi również konto Klienta w Sklepie Internetowym. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym może przystąpić do programu lojalnościowego poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w ustawieniach konta.
  3.1. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontekt@happy-zoo.pl

  WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 4. 4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 1 września 2021 r. przez czas nieokreślony. Klient zachowuje prawo wykorzystania zgromadzonych środków przez okres trzech miesięcy po zakończeniu Programu.
  4.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym.
  4.3. Ilość Punktów przyznawanych Klientowi z tytułu zawieranej przez niego umowy sprzedaży Produktu jest wskazywana na stronie Sklepu Internetowego w opisie każdego Produktu biorącego udział w Programie Lojalnościowym.
  4.4. Dodatkowo Punkty mogą zostać przyznane za:
  4.4.1. Rejestrację Konta w Sklepie Internetowym;
  4.4.2. Zapis do newslettera;
  4.4.3. Napisanie recenzji Produktu w Sklepie Internetowym zawierającej minimum 1000 znaków.
  4.5. Klientowi nie przysługują Punkty w wysokości wskazanej zgodnie z pkt.
  4.4, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Produktu, gdy:
  4.5.1. w wyniku uzgodnień Klienta ze Sprzedawcą, Klientowi został przyznany dodatkowy rabat na ten Produkt lub gdy Klient posiada stały rabat w Sklepie Internetowym;
  4.5.2. w wyniku uzgodnień Klienta ze Sprzedawcą, Klient otrzymał dodatkowo za darmo inny Produkt (gratis) do Produktu, którego dotyczyła umowa sprzedaży;
  4.5.3. Klient odstąpił od umowy sprzedaży tego Produktu.
  4.6. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontekt@happy-zoo.pl

 5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

  5.1. Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na wymianę ich na % rabat w Sklepie Internetowym.
  za każde wydane 100zł klient otrzymuje 10pkt za zapis do newslettera + 2pkt za dodanie opinie o produkcie + 2pkt
  za wydane 300pkt klientowi przysługuje rabat rabat 3%
  za wydane 500pkt rabat 5%
  za wydane 1000pkt rabat 10%
  5.2. Środki przyznane Klientowi mogą być przez Klienta wykorzystane bezterminowo.
  5.3. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym.
  5.6. Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.
  5.7. Sponsorem Nagród jest Organizator.

 6. DANE OSOBOWE

  6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.
  6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego;
  6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
  6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@happy-zoo.pl

  WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 7. 7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie lojalnościowym za pośrednictwem opcji dostępnej w ramach konta, a także poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontekt@happy-zoo.pl Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
  7.2. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami.

 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  8.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@happy-zoo.pl
  8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  9.1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
  9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.
  9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl